ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Akinolrajas Akinoll
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 3 May 2008
Pages: 341
PDF File Size: 5.55 Mb
ePub File Size: 14.13 Mb
ISBN: 742-5-82285-117-8
Downloads: 63117
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nagis

Prema prostorna se krivulja 4.

Autorice U Zagrebu Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke.

AB i CD par su konjugiranih promjera elipse.

Podjela ploha prema broju pravaca: Prodori O predacanja uglatih i oblih ploha Vrste prodornih krivulja 4. Os nije jedini pravac koji se preslikava sam u sebe. Postaviti pravac q p, V q Te plohe mogu biti uglate ili oble. Pravac je paralelan s ravninom ako je paralelan s bilo kojim pravcem te ravnine.

Most 10 Related  LIBRO DE CANAVOS EN PDF

Taj se pravac zove nosilac pramena ravnina. Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. A2 B2 Epjeznice B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da se objekt smjesti u prostorni Kartezijev koordinatni sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama na neku ravninu.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Konstrukcija velike i male osi elipse ako je poznat par konjugiranih promjera elipse. Ravnine paralelne s nultom nazivaju se nivo-ravninama.

Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad. Introducing Unacademy Knowledge Oredavanja Mock Test Series-Solved Paper.

B C Rytzova konstrukcija Elipsa je zadana parom konjugiranih promjera.

predavanje

Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski eljeznlce i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima Classroom education in India has stifled many brilliant minds. To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3e1, e3. Postoji i druga varijanta. Stranocrt je okomit na ravninu presjeka i na onu ravninu projekcije u kojoj je baza tijela. Piramide b obla tijela Valjci. Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Prodor dvaju rotacijskih valjaka jednakih polumjera osi im se sijeku.

Most 10 Related  CHAUPAI SAHIB ENGLISH PDF

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Zadana je duljina polumjera baze r. Please help us to share our service with your friends. Bridovi se, odnosno crte koje dijele vidljive dijelove tijela od nevidljivih pri projiciranju na neku ravninu projekcije, zovu konture toga tijela. Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: Konstruirajte presjek ravninom P.

Prodor kugle i torusa 3. We need your help! A B C rotacija u 8! Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna. Pravcem q postaviti dirne ravnine. Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2.

Recenzije Pravila za recenzije. Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole.

Paralelne ravnine imaju paralelne tragove.